Duell-magi

ATT DUELLERA I MAGI

Observera: Det här systemet håller på att göras om och uppdateras till år 2022! 

Vad är duell-magi? Det är en slags “Anfallsmagi”, vilket är all form av psykisk magi eller annat som påverkar en magikunnig människas vilja och känslor. Typiskt sett anfaller man sina fiender med duell-magin. Varför just psykisk magi? Jo: Att kasta eldklot är tekniskt sett inte riktig ”anfallsmagi” eftersom det fungerar likadant som när flöjder skjuter med eldkastare. Anfallsmagi tvingar motståndaren att lyda ens befallning. Det kan exempelvis också användas för att göra sig osynlig för just en viss individ, eller påverka deras minne. Duell-magi kallas också för “besvärjar-magi”. De som duellerar kallas ofta “besvärjare”.

 

Var någonstans fungerar anfallsmagi? Inuti Academia Octavias område fungerar inte duell-magi på grund av den magiska stenen Lapis Octavia. Utanför skolområdet, alltså bortom de diken som kring-gärdar timmerhusen, fungerar däremot duellmagi. Nästan hela världen alltså, överallt utom just nära skolan! Kittlings-besvärjelsen Titillatio och liknande fungerar bra inom skolområdet eftersom skolans regler tillåter det, och så förstås eldklots-besvärjelser, men inte sådan psykisk magi som används av besvärjare som duellerar.

 

Vem kan använda duell-magi? Alla med en duell-examen från ett magiskt universitet, exempelvis Academia Octavia. Duell-examen är inte en vanlig trollkarls-examen från en akademi, man måste gå en specifik extra kurs hos en som redan har en sådan examen med rang 3 eller 4. Att ha en duell-examen kallas att vara “Besvärjare” och har fyra ranger, från 1 till 4. De högsta två rangerna innebär att man får ge andra en besvärjar-examen av lägsta rangen. För att gradera ytterligare krävs besvärjarprov inför flera mer erfarna besvärjare.

 

Vilka är besvärjarnas ranger?

Rang 1, Gesäll-besvärjare (detta är den lägsta rangen)

Rang 2, Mästerbesvärjare (Magis Magister)

Rang 3, Ärkemästare (Arkimagister)

Rang 4, Mörkerkonstens betvingare (Malifex Maximus)

 

Hur vet man vem som är besvärjare? Kraften sitter i en magisk medaljong som markerar besvärjarens rang. Om man äger en sådan men inte har den med sig kan man försvara sig i dueller med den lägsta rangens kraft, men aldrig anfalla. En besvärjare behöver också besvärjar-marker, en slags brickor, man har 5 stycken sådana.  Detta är magiska föremål av (oftast) trä, sten eller metall, vilka har två sidor: En magisk sida med tecken eller färg, och en omagisk sida utan markeringar eller färg. Det är oftast så att den magiska sidan är vit och den omagiska är svart.

 

Du som lajvar besvärjare får alltså både en medaljong och fem brickor av arrangörerna, antingen när lajvet börjar eller när du tar din examen. Brickorna kan du också göra egna av under lajvet eller innan. Man måste ha dem med sig för att kunna duellera.

 

På vem kan man använda duell-magi? På vem som helst utanför skolans område, men det behövs bara en duell om motståndaren är beväpnad – HÅLLER I SIN TROLLSTAV JUST DÅ. Duell-magi lyckas automatiskt om det sker i ett “överfall”. Att överfalla någon med magi innebär att kasta en trollformel på någon som INTE har en trollstav I SIN HAND just då. Om man blir överfallen med magi utan trollstav i handen måste man frysa till, och lyssna på vad besvärjaren säger åt en att göra, se nedan.

 

Hur genomförs en duell?

 1. Duellen börjar med att en trollkunnig person kastar en trollformel med sin stav mot en annan trollkunnig som just då har sin stav i handen. Den som blir anfallen är då tillåten att kasta en mot-trollformel om hen vill. Trollformlerna man säger behöver INTE vara kända för motståndaren – Man kan alltså säga ett magiskt ord (typ ”Agresso!” och hitta på efteråt vad de betyder mer exakt, men om man använder en känd trollformel måste man ju följa det. Exempelvis “Titillatio”, som kittlar folk. Om man blir anfallen och bara vill försvara sig, inte göra ett ”motanfall” kan man exempelvis skrika “Repello” eller vad annars man kommer på, och om man sedan vinner händer ingenting alls.
 2. Om den som blir anfallen inte höjer sin stav på några sekunder (eller inte har sin stav i handen) kommer den som anfallit att vinna automatiskt. Se nedan om vad som händer när man vinner.
 3. När en duell har börjat kan inga andra trollformler utifrån störa de som duellerar. En tredje person kan inte blanda sig i då.
 4. När båda duellanter kastat sina trollformler kastar båda trollkarlarna sina besvärjar-marker. Det är tillåtet att sänka trollstaven en kort stund om man behöver få upp brickorna ur en påse, men bäst är ju att ha brickorna i en lätt-tillgänglig ficka.
 5. Brickorna kastar man framför sig, helst på en platt yta. Därefter RÄKNAR man hur många brickor som utfallit med “poängsidan” upp, alltså den sida som det finns runor, markering eller målning på. Till summan av detta lägger man till sin besvärjar-rang. Om man är gesäll har man rang 1, Mästare rang 2, Ärkemästare rang 3 och Mörkerkonstens Betvingare rang 4.
 6. Vinnare är den som har högst summa! Exempel: Trollkarlen Sot-Greger är Gesäll (rang 1) och av hans fem brickor visar alla 5 stycken sina runor uppåt. Han står inför den slemma häxan Domedags-Berit, som är Malifex Maximus och alltså har rang 4. Hon kastar sina brickor och får får 1 av fem brickor med poängsidan upp. Då får hon alltså 5 poäng (4 + 1), och Sot-Greger 6 poäng (1 + 5). Sot-Greger vinner.
 7. Det finns också en slags extra brickor av mässingsfärg som automatiskt ger ett poäng. Dessa kan bara användas en gång och är mycket sällsynta.
 8. Blir det lika får båda en stöt och faller omkull eller vacklar till ordentligt. Ingen av besvärjelserna sker.
 9. Vinnarens trollformel kommer att ske. Den som vinner måste nu upprepa sin besvärjelse samt TYDLIGT förklara vad som kommer att ske. Efter duellen kan således Sot-Greger ropa: ”HaHA, usla Onsdags-Berit! Äntligen fick jag dig! Du drabbades av EXPELLIMOSMUS! Känn hur alla känslor rinner ur dig och du blir min viljelösa slav så länge jag håller trollstaven riktad mot dig!”

Hur ofta kan man duellera? Efter en besvärjar-duell är båda parter immuna mot nya besvärjelser i ungefär fem minuter, oavsett hur duellen slutade.

 

Vad kan man besvärja sina motståndare till? Detta är skälet att man måste gå en lektion i att duellera – Man måste lära sig vad man kan tvinga folk till. Det finns i vart fall vissa regler:

 • Man kan bara besvärja folk sådana trollformler som kan uttalas med ord.
 • Besvärjelser påverkar viljan, sinnet, känslor, minnen och tankar, eller annat psykiskt
 • Besvärjelser är ALDRIG permanenta – De går över efter ett tag, de är oftast korta, vanligtvis några minuter, max en timme. Man måste säga i besvärjelsen hur länge de varar. Permament magi kallas “ritual-magi” och är något annat.
 • Det finns två undantag från att besvärjelser bara kan räcka en timme. 1: Glömskebesvärjelser. Det går att få människor att permanent glömma det som hänt upp till den senaste timmen. 2: Vad som helst kan vara länge om vinnar-besvärjaren i princip oavbrutet håller sin stav riktad mot förloraren. 
 • Man måste säga ett villkor i sin vinnar-besvärjelse, det som gör att besvärjelsen slutar. Exempelvis “Du tror nu att du är en häst i en hel timme!” eller “Gå in i akademin och hämta den blå Domedags-boken åt mig, kom tillbaka med den hit, glöm sedan bort den senaste halvtimmen”, eller “Du tror nu att jag är din bästa kompis och litar på allt jag säger tills jag tar ner trollstaven, men passa dig, jag kommer att ha den riktad mot dig i min ärm!”

ATT DUELLERA I MAGI

 

Vad är duell-magi? Det är en slags “Anfallsmagi”, vilket är all form av psykisk magi eller annat som påverkar en magikunnig människas vilja och känslor. Typiskt sett anfaller man sina fiender med duell-magin. Varför just psykisk magi? Jo: Att kasta eldklot är tekniskt sett inte riktig ”anfallsmagi” eftersom det fungerar likadant som när flöjder skjuter med eldkastare. Anfallsmagi tvingar motståndaren att lyda ens befallning. Det kan exempelvis också användas för att göra sig osynlig för just en viss individ, eller påverka deras minne. Duell-magi kallas också för “besvärjar-magi”. De som duellerar kallas ofta “besvärjare”.

 

Var någonstans fungerar anfallsmagi? Inuti Academia Octavias område fungerar inte duell-magi på grund av den magiska stenen Lapis Octavia. Utanför skolområdet, alltså bortom de diken som kring-gärdar timmerhusen, fungerar däremot duellmagi. Nästan hela världen alltså, överallt utom just nära skolan! Kittlings-besvärjelsen Titillatio och liknande fungerar bra inom skolområdet eftersom skolans regler tillåter det, och så förstås eldklots-besvärjelser, men inte sådan psykisk magi som används av besvärjare som duellerar.

 

Vem kan använda duell-magi? Alla med en duell-examen från ett magiskt universitet, exempelvis Academia Octavia. Duell-examen är inte en vanlig trollkarls-examen från en akademi, man måste gå en specifik extra kurs hos en som redan har en sådan examen med rang 3 eller 4. Att ha en duell-examen kallas att vara “Besvärjare” och har fyra ranger, från 1 till 4. De högsta två rangerna innebär att man får ge andra en besvärjar-examen av lägsta rangen. För att gradera ytterligare krävs besvärjarprov inför flera mer erfarna besvärjare.

 

Vilka är besvärjarnas ranger?

Rang 1, Gesäll-besvärjare (detta är den lägsta rangen)

Rang 2, Mästerbesvärjare (Magis Magister)

Rang 3, Ärkemästare (Arkimagister)

Rang 4, Mörkerkonstens betvingare (Malifex Maximus)

 

Hur vet man vem som är besvärjare? Kraften sitter i en magisk medaljong som markerar besvärjarens rang. Om man äger en sådan men inte har den med sig kan man försvara sig i dueller med den lägsta rangens kraft, men aldrig anfalla. En besvärjare behöver också besvärjar-marker, en slags brickor, man har 5 stycken sådana.  Detta är magiska föremål av (oftast) trä, sten eller metall, vilka har två sidor: En magisk sida med tecken eller färg, och en omagisk sida utan markeringar eller färg. Det är oftast så att den magiska sidan är vit och den omagiska är svart.

 

Du som lajvar besvärjare får alltså både en medaljong och fem brickor av arrangörerna, antingen när lajvet börjar eller när du tar din examen. Brickorna kan du också göra egna av under lajvet eller innan. Man måste ha dem med sig för att kunna duellera.

 

På vem kan man använda duell-magi? På vem som helst utanför skolans område, men det behövs bara en duell om motståndaren är beväpnad – HÅLLER I SIN TROLLSTAV JUST DÅ. Duell-magi lyckas automatiskt om det sker i ett “överfall”. Att överfalla någon med magi innebär att kasta en trollformel på någon som INTE har en trollstav I SIN HAND just då. Om man blir överfallen med magi utan trollstav i handen måste man frysa till, och lyssna på vad besvärjaren säger åt en att göra, se nedan.

 

Hur genomförs en duell?

 1. Duellen börjar med att en trollkunnig person kastar en trollformel med sin stav mot en annan trollkunnig som just då har sin stav i handen. Den som blir anfallen är då tillåten att kasta en mot-trollformel om hen vill. Trollformlerna man säger behöver INTE vara kända för motståndaren – Man kan alltså säga ett magiskt ord (typ ”Agresso!” och hitta på efteråt vad de betyder mer exakt, men om man använder en känd trollformel måste man ju följa det. Exempelvis “Titillatio”, som kittlar folk. Om man blir anfallen och bara vill försvara sig, inte göra ett ”motanfall” kan man exempelvis skrika “Repello” eller vad annars man kommer på, och om man sedan vinner händer ingenting alls.
 2. Om den som blir anfallen inte höjer sin stav på några sekunder (eller inte har sin stav i handen) kommer den som anfallit att vinna automatiskt. Se nedan om vad som händer när man vinner.
 3. När en duell har börjat kan inga andra trollformler utifrån störa de som duellerar. En tredje person kan inte blanda sig i då.
 4. När båda duellanter kastat sina trollformler kastar båda trollkarlarna sina besvärjar-marker. Det är tillåtet att sänka trollstaven en kort stund om man behöver få upp brickorna ur en påse, men bäst är ju att ha brickorna i en lätt-tillgänglig ficka.
 5. Brickorna kastar man framför sig, helst på en platt yta. Därefter RÄKNAR man hur många brickor som utfallit med “poängsidan” upp, alltså den sida som det finns runor, markering eller målning på. Till summan av detta lägger man till sin besvärjar-rang. Om man är gesäll har man rang 1, Mästare rang 2, Ärkemästare rang 3 och Mörkerkonstens Betvingare rang 4.
 6. Vinnare är den som har högst summa! Exempel: Trollkarlen Sot-Greger är Gesäll (rang 1) och av hans fem brickor visar alla 5 stycken sina runor uppåt. Han står inför den slemma häxan Domedags-Berit, som är Malifex Maximus och alltså har rang 4. Hon kastar sina brickor och får får 1 av fem brickor med poängsidan upp. Då får hon alltså 5 poäng (4 + 1), och Sot-Greger 6 poäng (1 + 5). Sot-Greger vinner.
 7. Det finns också en slags extra brickor av mässingsfärg som automatiskt ger ett poäng. Dessa kan bara användas en gång och är mycket sällsynta.
 8. Blir det lika får båda en stöt och faller omkull eller vacklar till ordentligt. Ingen av besvärjelserna sker.
 9. Vinnarens trollformel kommer att ske. Den som vinner måste nu upprepa sin besvärjelse samt TYDLIGT förklara vad som kommer att ske. Efter duellen kan således Sot-Greger ropa: ”HaHA, usla Onsdags-Berit! Äntligen fick jag dig! Du drabbades av EXPELLIMOSMUS! Känn hur alla känslor rinner ur dig och du blir min viljelösa slav så länge jag håller trollstaven riktad mot dig!”

Hur ofta kan man duellera? Efter en besvärjar-duell är båda parter immuna mot nya besvärjelser i ungefär fem minuter, oavsett hur duellen slutade.

 

Vad kan man besvärja sina motståndare till? Detta är skälet att man måste gå en lektion i att duellera – Man måste lära sig vad man kan tvinga folk till. Det finns i vart fall vissa regler:

 • Man kan bara besvärja folk sådana trollformler som kan uttalas med ord.
 • Besvärjelser påverkar viljan, sinnet, känslor, minnen och tankar, eller annat psykiskt
 • Besvärjelser är ALDRIG permanenta – De går över efter ett tag, de är oftast korta, vanligtvis några minuter, max en timme. Man måste säga i besvärjelsen hur länge de varar. Permament magi kallas “ritual-magi” och är något annat.
 • Det finns två undantag från att besvärjelser bara kan räcka en timme. 1: Glömskebesvärjelser. Det går att få människor att permanent glömma det som hänt upp till den senaste timmen. 2: Vad som helst kan vara länge om vinnar-besvärjaren i princip oavbrutet håller sin stav riktad mot förloraren. 
 • Man måste säga ett villkor i sin vinnar-besvärjelse, det som gör att besvärjelsen slutar. Exempelvis “Du tror nu att du är en häst i en hel timme!” eller “Gå in i akademin och hämta den blå Domedags-boken åt mig, kom tillbaka med den hit, glöm sedan bort den senaste halvtimmen”, eller “Du tror nu att jag är din bästa kompis och litar på allt jag säger tills jag tar ner trollstaven, men passa dig, jag kommer att ha den riktad mot dig i min ärm!”

Annons