Om skolan

Soligt

Kom ihåg: Inget som står här är saker du måste kunna eller ha läst för att komma på lajvet, men om du vill veta något om hur vår fantasivärld ser ut så står det dels här, och dels under sidan ”Världen” där texterna är ännu längre!

VAD ÄR ACADEMIA OCTAVIA?

Academia Octavia är en skola ute i skogen som består av sju trähus (och av lagom galen skolpersonal och alla eleverna!) De tre största husen utgörs av lärarhuset, och av de två kårhusen Kastor och Polly. På bilden ovanför syns Pollys kårhus uppe till höger!

På skolan finns rektor, lärare och elever. Men någon måste ju också sköta matlagning, städning och allt annat som håller stället igång! Ett helt gäng av mathäxor, husalver och hustomtar finns så klart på plats och håller reda på detta. Vill man spela husalv/-tomte får man jobba på riktigt, men även en slopad lajvavgift eftersom du lovar att jobba ordentligt med det som behövs.

Det finns en urgammal vaktmästare som ständigt stryker omkring och gör lite allt möjligt, inte minst vaktar de urgamla skyddsbesvärjelser som vilar över platsen.

Skolan har en trädgårdsmästare som mest verkar utfodra komposten med vad vissa tror är onämnbara rester efter misslyckade experiment. Komposten är förbjudet område för den som vill behålla sina tår.

Eftersom skolan har ett bibliotek finns även en bibliotekarie där. Hon har stenkoll på alla böcker och försöker även hålla koll på att inga av de farliga böckerna hamnar hos nyfikna studenter som verkligen inte kan hantera dem. Många studenter som snattat böcker olovandes har blivit illa förvandlade av anti-snattnings-förtrollningar.

VAD ÄR ACADEMIA OCTAVIA KÄNT FÖR?

Hundratals hundratals häxor, häxmästare, trollkarlar, trollpackor och alla andra typer av magiker har utbildats vid den yngsta av det magiska Sveriges magiskolor: Academia Octavia. Skolan nyttjas året runt, men barn i åldrarna 7-16 går flöjdernas vanliga skola på terminerna och kompletterar det med sommar- och vinterkurser som täcker in den riktiga magiska skolningen. De som fyllt sjutton kan välja att läsa här istället för att gå något av flöjdernas tramsiga gymnasium och är sedan fria att fortsätta magisk forskning med akademin som bas.

Professor Klas-Gideon Nyckelskägg har i tio år varit rektor över akademin som har många av de främsta magikerna i landet som sina professorer. Det sägs att rektorn är galen, men barnen har hållits säkra under dessa år trots att skolan har vissa fiender, och trots allt finns det bara en man som verkligen vågar stå fast vid att rektorn är galen om man frågar det högt: Han själv.

Skolans elever delas varje år in i de två kårerna Kastor och Polly. Det kan hända att man som elev byter kår varje år, detta för att man som person utvecklas

VILKA ÄR DE TVÅ KÅRERNA?

KASTOR: Den arbetsamme av syskonen använde en bäver som symbol för sitt hus och färgerna är gult, rött och orange. Hans ledord till sina lärjungar var Strävsamhet, skapande, vänskap, visdom.

POLLY: Den driftiga och modiga av tvillingarna använde svala som symbol och färgerna blått, lila och grönt. Hon valde ledorden Djärvhet, kärlek, kunskap, mod.

VAD ÄR SKOLANS REGLER?

Om rättsskipning

  1. Rektorn är ytterst ansvarig för skolans rätt och ordning. I fall som reglerna inte tydligt täcker gäller rektors tolkning av reglerna. Se nedan om tvistemål.
  2. Rektorn tillsätts genom omröstning bland de existerande professorerna på skolan samt de professorer som verkat vid Academia Octavia och som lever men valt att avgå (de som avskedats räknas inte). Vald rektor måste godkännas genom handpåläggning mot skrinet där Lapis Octavia förvaras. Samtycker icke Stenen måste annan kandidat presenteras.
  3. Rektorn väljer vicerektor.
  4. Rektor och vicerektor ansvarar för nyanställningar.
  5. Rektorn bestämmer inte över lärarnas lektioner eller annat i lärarnas yrkesutövning.
  6. Elever ska lyda lärares ord.
  7. Ingen elev får förhindras att lämna skolan.
  8. Önskar elever påkalla orättvisa ska de säga till sin lärare som ska döma om orättvisan. Om eleven vill påkalla en lärares orättvishet ska eleven säga till rektorn som ska döma om orättvisan. Om eleven anser att rektorn är orättvis är det inte så mycket att göra åt den saken.
  9. Om lärare är oeniga sins emellan, eller om rektor är oenig med lärare, gäller rektors ord tyngst.
  10. Om lärare anser att regler eller beslut inneburit stor och ohemul orättvisa eller om lärare anser att rektor dömt orättvist ska tvistemål utlysas. Så skall inte ske lättvindigt. Därvidlag ska rektor välja en lärare, motparten välja en lärare, och dessa två lärare tillsammans välja en pålitlig elev som tredje domare. Dessa tre ska döma om beslutet sannerligen varit orättvist eller ej. De måste uppnå enighet. Finner dessa tre orättvisa ska handpåläggning ske mot skrinet där Lapis Octavia förvaras. Samtycker också skrinet måste reglerna genast ändras.

Om hallmästare

Det ska bland eleverna kunna väljas fyra hallmästare, två per kår. Dessa fyra elever ansvarar för ordningen i skolan utöver lärarna och rektorn. Hallmästarnas ord ska respekteras som en lärares och det är en stor ära att vara hallmästare.

Kårhammaren

Kastor och Polly hade en far som var magiker men också smed, han hette Hefaistos Marklund. När han dog lämnade han i arv egentligen inget mer än sin hammare, en enkel, omagisk liten smideshammare. Kastor och Polly kom aldrig överens om vem av dem som skulle ha den, men de bestämde snart att den av dem som under ett år gjort de största dåden för magin och skolans elever skulle få äga hammaren det kommande året. Traditionen förs nu vidare som så att det vid middagstid varje dag kungörs vad som under den dagen enligt rektorn eller lärarna varit det dåd ssom varit viktigast för skolan den dagen. Den eller de elever som utfört dådet vinner äran att hålla hammaren för sitt hus till nästa middag. Det finns de som håller räkningen på vilket hus som vunnit Kårhammaren flest gånger under året, men lärarna eller rektorn delar inte ut något särskilt pris för det.

Stipendier och prov

Det finns ett stort antal stipendier kopplade till Academia Octavia. Vissa består i rätten att resa till en annan akademi och studera där, några består i att få förvalta ett visst magiskt föremål över ett läsår, och andra består i att stipendiaten (den som får stipendiet) får göra en resa med en grupp magiker till en spännande eller farlig plats i världen där något ska göras.

När stipendier tillsätts sker det genom att de utlyses inklusive lista på krav på de sökande samt beskrivningen, detta sker oftast på samlingar i skolan. Därefter får man ansöka (några få stipendier kan man inte ansöka till – Stipendiaterna väljs ändå!) och i de flesta fall röstar skolans lärare om vem som blir stipendiat.

Prov hålls på skolan för doktorander och andra som vill uppnå särskilda saker! Var inte orolig för att inte ha läst på eller kunna något – i Trollkarlsvärlden är det viktigaste att man skriver kloka och bra saker (och förstås att man inte glömmer att nämna hur mycket man tycker om rektorn som rättar proven…….!

Annons