Världen

Det här är en beskrivning av de påhittade delarna av trollkarlsvärlden! Riktiga saker som kameror, Stefan Löfvén, Tyskland eller fotboll finns förstås också i den här världen, men det finns en massa andra saker också, hemliga trollkarls-saker! Om du har läst Harry Potter fattar du grejen: Det finns en hemlig extra-historia för trollkarlsvärlden. Det är den som beskrivs här.

Du behöver inte ha läst ett endaste ord av något som står här för att komma på lajvet. Det står här ändå för att vissa kanske är intresserade, och om man vill spela på lajvets intriger, ta över skolan och bli rektor själv, försöka lista ut de stora hemliga mysterierna eller liknande – I så fall är det jättebra att veta lite om det som står här!

HUR SER TROLLKARLS-SVERIGE UT?

Academia är en av Sveriges åtta trollkarls-akademier. Rektorerna för de sju andra akademierna (inte den åttonde, Academia Octavia!) har sedan Olof Rudbecks dagar bildat ett råd som väljer en trolldomsminister som är som en slags statsminister över hela Trollkarls-Sverige. Varje magiskola är självbestämmande och de andra magiskolorna är inte så förtjusta i Academia Octavia – De tycker att den nyaste skolan är en uppkomling och att det händer mycket skumt och dumt i de västerbottniska skogarna. Olof Rudbeck (den äldre) var Sveriges största trollkarl genom tiderna och han grundade sju magiskolor. Inte åtta!

Lista över Sveriges åtta magi-akademier:

Lista över de åtta akademierna

  1. Academia Prima – Finns i Uppsala
  2. Academia Secunda – Finns i Sigtuna
  3. Academia Tertia – I skogen utanför Laxå i Närke (obs: Är just nu förstörd!)
  4. Academia Quarta – På toppen av klippan i Höganäs i Skåne
  5. Academia Quinta – Gotska Sandön
  6. Academia Sexta – På botten av Vänern
  7. Academia Septa – Blåkulla (hemlig ort någonstans i Småland)
  8. Academia Octavia – Utanför Skellefteå

Alla trollkarlars stora fiender är de gamla faraonerna från Egypten. Dessa är odödliga superskurkar som fortfarande gör livet surt för trollkarlar världen över. Faraonerna, tror man, vill samla all magisk makt i sina pyramider och härska över alla, istället för att låta människor ha trollstavar och trolla själva. De har inte synts till så ofta på sistone men när de dyker upp blir det alltid farligt.

TROLLKARLARNAS TVÅ FACKFÖRENINGAR

NIUT: Nordiska IllusionsUtbildningsTriaden

Sammanfattning: Det äldsta fackförbundet. Det organiserar ENDAST fast anställda lärare vid någon av de åtta akademierna som har MINST tre år i yrket. Att tillhöra detta fackförbund innebär att man får tillgång till en del särskilt djupa magiska hemligheter som förvaltas av de allra urgamlaste magikerna i Sverige, dessutom är NIUT helt fristående från alla påtryckningar från exempelvis Collegium Magicum, skolinspektionen och så vidare. I gengäld tycker vissa att NIUT är elitistiskt och toppstyrt. NIUT delar ut massor av medaljer och fina titlar till sina medlemmar, och hjälper dem att nå längre i att förfina sitt magiska kunnande.

Historia: År 1701 grundades Nordiska Illusionsutbildningstriaden av ingen mindre än Olof Rudbeck, den store svenske häxmästaren som grundade de sju magiskolorna i Sverige. Han skrev ett mäktigt dokument som reglerade verksamheten för denna förening som skulle samla alla lärare vid alla de sju akademierna, men brevet kom bort, och ett väldigt gräl följde snart om hur det hela egentligen skulle styras. Det enda man var överens om var att syftet med triaden var att söka kunskap, och att triaden måste försvaras mot sina fiender. På 1700-talet var fienderna många både från det icke-magiska Sverige och inom det, därför är triadens inre affärer hemliga, och det kan krävas mycket för att man ska få bli medlem.

Kända ritualer: För att väljas in i triaden måste man söka medlemsskap i en lokalavdelning, varav det finns en per akademi. Samtliga medlemmar i den lokala avdelningen måste förevisas en skriftlig ansökan och samtliga medlemmar har vetorätt, alltså rätt att underkänna ansökan. I ansökan måste ingå ett löfte om en gärning som personen efter inval ska göra för triadens räkning, exempelvis att uppfinna en särskilt fantastisk trollformel.

ANGEST: Allmänna nordiska gastkramande esoteriska samlingstroppen

Sammanfattning: Det nyare fackförbundet som låter alla anställda vara med, så länge man respekterar att det viktigaste i den magiska världen är rättvisa. ANGEST tillåter, utöver lärare, även vaktmästare, mattanter, spöken och andra anställda att vara medlemmar. ANGEST har gjort mycket gott för att hjälpa elever och lärare på skolorna som hamnat i gräl med rektorer och myndighetsfigurer av olika slag, och på sjuttiotalet skapades av medlemmarna Magiska Skolinspektionen, som var tänkt att vara till för att skydda elever och lärare mot orättvisor, men som nu delvis styrs av De Sju, alltså de andra akademiernas rektorer. Kritikerna mot ANGEST säger att det bara är en käbblande massa av spöken och halvt magilösa regelryttare som bara startar bråk jämt, men för många är det som ett andra hem och står för allt som är gott i världen.

Historia: På nittonhundratalet ifrågasatte allt fler lärare den strikta ordningen i NIUT, det gamla fackförbundet, framförallt att NIUT aldrig fick något gjort när det gällde orättvisor och något annat som inte handlade om att ”bli bättre på den svåraste magin”. Dessutom ansåg man att man behövde inkludera även vaktmästare och andra viktiga figurer i skolorna, och bildade så ANGEST år 1962, efter nära tjugo års diskussioner om hur det hela egentligen skulle vara utformat. Lösningen blev en kompromiss, och en av de hårdaste striderna stod om man skulle släppa in döda lärare, alltså spöken, i föreningen eller inte. Det beslutades att så skulle ske, därav ordet ”gastkramande” i namnet. När ANGEST grundade det som senare blev Skolinspektionen var det en fristående organisation som såg till att det fanns någonstans att klaga på orättvisor annat än till varje skolas rektor, som ju ibland var skälet till orättvisorna. Tyvärr har De Sju Akademiernas rektorer mer eller mindre tagit över kontrollen av skolinspektionen, även om den formellt fortfarande egentligen är en del av ANGEST.

Medlemsskap och beslut: För att söka medlemsskap måste man delta på ett medlemssmöte. Under det får man inte säga något alls, utan ska sitta tyst genom hela mötet. Efter mötet får man välja om man fortfarande vill bli invald, och blir i så fall det på nästa möte som hålls. Mötena går till så att medlemmarna står i en ring, och där frågor skrivs på lappar som läggs i en hatt. Någon drar en lapp och läser frågan, varefter två diskussionsvarv går, där man i tur och ordning som man står går längs ringen och säger sin åsikt, gärna kortfattat, varefter man röstar om man kan gå till beslut genom handuppräckning. Om man inte kan gå till beslut tar man två diskussionsvarv igen. Beslut fattas sedan genom handuppräckning. Varje medlem har en röst. Spöken kan söka medlemsskap och måste söka det på nytt även om de var medlemmar när de levde. Medlemsmöten kan ta lång tid och det är därför man ska stå upp i ringen, om man kan, för då tar mötena slut fortare.

OM SKOLANS HISTORIA

Academia Octavia grundades år 1842 av tvillingarna Kastor och Polly. Polly var en busig häxa, nyfiken och full av iver. Hon lärde sig genom att göra och improvisera. Kastor var stillsam, noggrann och läste alla böcker han kom över. Han lärde sig genom studier och försök, lugnt och metodiskt utifrån kloka teorier.

Syskonen grundade Academia Octavia genom en kupp så fräck att det än idag får det magiska Sveriges byrårater att svälja sina pipor och ånga ur öronen bara de hör skolans namn. Och om man fått en av byråkraterna så arg och vill se dem riktigt explodera, så räcker det med att bara säga ordet ”Orikalkum”.

I det magiska Norden var artonhundratalet stormigt. Som vanligt var allt flöjdarnas fel. Knappt hade Finland hamnat under den ryska fanan förrän Norge plötsligt blev svenskt. Medan alla var upprörda över detta kom det ryska trollkarlskollegiet Imperskiy Koldovstvo med delegater till alla akademier i hela Finland och forslade allt av böcker, skatter och bokrullar hem till sitt kapitelhus i Novgorod, och Magikollegierna i huvudstäderna Uppsala i Sverige respektive Odense i Danmark slet i vanmakt sitt hår och käbblade om implikationerna av detta. Den norska frågan var lika olöst innan en trio norska häxor blev less på att vänta och helt på eget bevåg grundade ett eget kollegium i Nidaros. Finnarna tog utgångspunkt i Rovaniemi och började återuppbygga det som stulits medan de skickade tvärilskna brev till de andra nordiska länderna för att de inte skyddat dem undan plundringen. Svenskarna svarade med arga brev till både Norge och Finland medan danskarna försökte få allt att verka som svenskarnas fel varpå finnarna och svenskarna gaddade ihop sig mot Danmark vilket fick Norge att kalla in islänningarna vars brev var så ursinniga att en normal svensk byråkrat kunde storkna bara av att ta i kuvertet. Och så vidare, och så vidare. Under de värsta åren på 1800-talet arbetade nästan en fjärdedel av alla nordiska häxor och trollkarlar med att skicka förnärmade skrivelser till varandra. Det dog inte ut förrän man sakteliga enades om en kompromiss: Allt var nog egentligen flöjdarnas fel, den här gången också.

Kastor och Polly var son och dotter till Hefaistos Marklund, den störste trollkarlen som någonsin varit i Burträsk. År 1842 reste de till Thet Swänska Collegium Magicum i Uppsala och krävde att en ny lokal akademi för barn och unga i Västerbottens och Norrbottens län. De sju ministrarna i Kollegiet förklarade med mjugga leenden att det redan fanns sju akademier i Sverige, utspridda på de sju magiska platser där trollkarlen Olof Rudbeck hittat de sju magiska stenar som blev starten på de sju akademierna och de sju ministerstolarna som Kollegiet skulle bestå av. Sju, sju, sju. Inte åtta! Kastor och Polly framhöll orättvisorna för de norrländska barnen, särskilt som det inte alltid fanns plats för dem vid akademierna i syd när barnen från norr reste söderut för att utbildas, men syskonen möttes bara av sju nedlåtande hånskratt.

Veckan efter detta kom syskonen tillbaka till Kollegiet och meddelade glada i hågen att de hittat en åttonde magisk sten – Lapis Octavia. Denna var till kraften minst lika stor som magister Rudbecks sju stenar, hävdade Kastor och visade fina diagram över stenen och dess krafter medan Polly lät blixtar och dunder och fantastiska bilder fylla luften för att illustrera stenens fantabulösa makt.

Självklart trodde inte de Sju på dessa fåniga amsagor. Att en sten, om än magisk, skulle kunna ha så fantastiska krafter, det blev för dumt. Inte ens Rudbecks stenar kunde vara så mäktiga! Åter var de Sju beredda att kasta ut Kastor och Polly när Polly plötsligt avslöjade något osagt: Stenen gav ifrån sig ett viskat ord när man rörde den med sin stav. Hånskrattet från de Sju blev först värre: Alla visste att talande stenar var de billigaste av marknadstrick, men när den visaste bland de Sju ändå frågade vilket ord som stenen sa åt den som petade blev hela kollegiet knäpptyst efter svaret, ty Kastor sade: ”Orikalkum”.

En magisk blinkning senare befann sig de Sju och syskonen vid en vårupptinad glänta i närheten av Byskeälven. På marken låg en stor vit sten, helt vanlig till sitt yttre, och när de Sju skådade den vågade ingen av dem röra den. Ingen sade heller något, varken till varandra eller till de unga. Hemligheten bakom det magiska materialet Orikalkum var känt endast för de Sju, dessa två unga hade snubblat över något de trodde var en magisk sten men som i själva verket var så oändligt mycket mer. De Sju visste vad de skulle titta efter, och de såg det där på marken. Tvillingarna krävde besked om sin akademi, men tystades av de Sju. Nu skulle de ta stenen hem till Uppsala, inga äppelkindade ynglingar i världen skulle kunna hindra det.

För att skydda sig mot relikens totemiska kraft slängde de Sju samfällt upp formler över hela skogen, starkare över själva gläntan, starkare ändå över själva stenen, därefter band de sina besvärjelser till själva marken och de rika magiska strömmar som löpte genom källorna och hällarna och trädens karga stammar, och när de slutligen nedkallade all sin samtidiga makt över stenen för att förflytta den genom etern hem till den underjordiska kryptan djupt under Kollegiets huvudkontor skedde det med ett enda ord: ADACADEMIAM.

När åskan från den dånande besvärjelsen slutligen lagt sig fann de förbluffade Sju nu att all deras samlade kraft gripit om stenen såsom fingrar griper i rök: Deras kraft hade famnat om sig själv och vad de gripit om hade spritts omkring dem. Besvärjelsen hade inte flyttat något. Besvärjelsen hade satt sig fast i själva gläntan. De Sju såg sig om, och de förstod att de blivit lurade.

Den åttonde stenen var inte vad de trott. Den var bara en vanlig magisk sten, och inte den magnifika relik de antagit när de hört det hemliga ordet. Deras besvärjelse som syftat att ta av stenens omätliga kraft för att flytta den hem till Kollegiet hade istället befäst denna enkla kristall vid platsen för en akademi, alltså här, där det förut inte funnits något. Ingen av dem hade frågat tvillingarna om de visste vad ordet Orikalkum betydde eftersom detta var det hemligaste av ord, i gengäld hade Tvillingarna inte ljugit om något.

Syskonen tackade för sig och började genast bygga upp de första husen vid sin nya akademi, som de döpte efter stenen de placerat på platsen för Sveriges åttonde magiska akademi: Academia Octavia.

VIKTIGA PERSONER I LAJVVÄRLDEN

…Alltså historiska (och kanske nuvarande!) personer som de flesta trollkarlar och häxor i Sverige känner till.

Olof Rudbeck. Levde och verkade på 1600-talet och en bit in på 1700-talet. Den kanske störste av alla svenska trollkarlar! Liksom Merlin danade Storbrittaniens magiska länder var Olof Rudbeck den trollkarl som på sextonhundratalet grundade Sveriges magiska kollegium, Thet Swänska Collegium Magicum. Till och med flöjderna känner honom som Sveriges främsta vetenskapsman genom tiderna, han är internationellt känd i vetenskapliga kretsar, men hans magiska gärning var ändå mycket större! Många av de mäktigaste besvärjelserna i världen bär hans namn och snart sagt alla fåniga titlar i Kollegiet är hans uppfinningar. Hans lärjunge Emanuel Swedenborg tog efter Rudbecks död över som de sju akademiernas väktare ända tills han själv mystiskt försvann i London vid bara 84 års ålder. Försvinnandet gav redan då, 1772, nytt liv åt teorin om att Rudbeck i själva verket inte alls hade dött utan att han bara givit sig av. Hans lärjunge Swedenborg kan med all säkerhet ha fejkat sin egen död och givit sig av efter sin mästare, och förmodligen var Rudbeck i själva verket också mycket äldre än vad man trott: Ett av trollkarlarna bevarat porträtt av översteprästen i Gamla Uppsala vid det stora blotet år 875 visar en tydlig likhet med Olof Rudbeck. Vissa hävdar till och med bestämt att han och Wuthan är samma person. Samtidigt säger många att den store Rudbeck kan förändra sitt utseende helt som han vill, och kanske finns ibland oss än…

Emanuel Swedenborg. Trollkarl, Rudbecks lärjunge. Verkade på 1700-talet. Trodde stenhårt på att få flöjderna med i den magiska världen och grundade en religion, Swedenborgianism, som många flöjder anslöt sig till. Det ryktas att också han lever, och att han och Rudbeck fortfarande sitter i något gammalt slott någonstans i världen och kokar ihop mäktiga besvärjelser i väntan på sin återkomst till maktens centrum…

Baba Yaga. En urgammal rysk häxa som levde i Sverige på Rudbecks och Swedenborgs dagar sedan hon flytt undan förföljelser i Ryssland på medeltiden. De båda trollkarlarna Rudbeck och Swedenborg hävdade att hon var ond och försökte driva ut henne ur Norden, där hon dock trivdes alldeles utmärkt och skapade stor magi i ett hemligt slott som sägs ha legat någonstans i Dalarna. Till slut började Rudbecks parti skicka adelsmän och alla magiker de kunde få tag på efter Baba Yaga, som svarade med att förhäxa den dåvarande ryske tsaren så att han anföll Sverige, vilket gav Rudbecks hejdukar annat att tänka på. Emellertid lyckades till slut Swedenborg hitta slottet och förstöra det, varpå Baba Yaga fick fly till slut – Swedenborg själv säger att han dödade henne. Rudbeck var vid det laget helt upptagen med att hjälpa Sverige till seger i de krig som startats.

Drottning Margareta och Heliga Birgitta. Den sista/senaste regenten som enade hela Norden (Margareta, enandet kallades Kalmarunionen, detta var på 1300-talet) var också en häxa som redan från tolv års ålder var den mest fruktade kvinnan i hela det magiska Europa. Det sägs att hon kunde förvandla sten till aska med sin blick. Hon var samtidigt en mycket rättvis och lugn människa, även om hon var skvatt galen. Vid femton års ålder, när hon redan var bortgift och drottning därigenom, fick den då rätt urgamla Heliga Birgitta nys om att hon var en häxa genom sina kontakter i Vatikanen. Heliga Birgitta skickade lönnmördare till Margareta eftersom Birgitta (som även flöjderna vet) hatade trollkarlar och tomtar över allt annat, men Margareta gjorde processen kort med dem och Birgitta dog av hjärtsnörp nere i Vatikanen innan Margareta var tjugo år ens. Flöjdarna märkte inte ens något av den bittra striden. Margareta gick efter segern mot Heliga Birgitta vidare till att ena Norden, hon var den första och enda som lyckats med detta. Hon blev i sinom tid uppäten av en drake, men flöjderna har glömt den biten också.

Wuthan. Tidernas mest legendariske magiker. Magikerna i Europa har hur mycket skrifter, stenar och besvärjelser som helst efter honom och mycket av det han skapade finns ännu kvar. Engelsmännen säger att Merlin är ännu mer känd och legendarisk, men ingen i Norden skulle erkänna någon annan än Wuthan som alla häxors och trollkarlars urfader. Han dog för cirka 1400 år sedan någonstans i Norden, men ska då ha levt mycket länge, det brukar gissas att han blev sjuhundra år gammal. Wuthan var den främste trollkarlen bland alla germanska folk ända från romartiden, långt in i folkvandringstiden var han deras andlige ledare. Wuthan finns omnämnd i massvis av källor hos flöjdarna från romaren Tacitus och somliga flöjder dyrkar honom än idag och skapar nya myter kring honom. Först och främst var han en krigsmagiker, men sägs ha behärskat alla naturens krafter, framförallt djuren – Det finns hundratals avbildningar av den åttafotade häst som Wuthan brukade rida omkring på. Till och med de Merlin-trogna engelsmännen erkände till slut trollkarlen Wuthans storhet genom att döpa veckodagen Wednesday efter honom, precis som svenskarna kallar den dagen för Onsdag. Han har haft massvis av namn, det kan nämnas att Wuthan i senare tider och hos flöjderna oftast går under den moderniserade versionen av sitt namn, alltså ”Oden”.

Kejsarinnan Irene. Kanske den mest inflytelserika häxan någonsin uppnådde år 798 titeln Basileus, kejsare av det romerska riket Byzantium. Från huvudstaden Konstantinopel började hon sin gärning genom att avsluta ikonoklasmen, alltså den religiösa idén att tavlor, målningar och statyer var häxkonster och kätteri. När hon grep makten i sitt imperium satte hon igång att under några bråda år säkra tillvaron för alla häxor och häxmästare i hela medelhavsområdet och skapade fristäder för dem som skyddade de magiska konsterna undan trycket från Bagdad i öster och Rom i väster ända tills medeltidens slut i och med Östroms fall år 1453.

Laurentius Hornaeus. Kallades också Lars Horn, eller Den onde kaplanen. Han var Sveriges mest beryktade häxjägare genom tiderna, det vet till och med flöjderna. På 1600-talet, när han utförde sin fruktansvärda gärning, dödades över 300 häxor runtom i Sverige. Lars Horn var verksam uppe i Ångermanland men hans ondska tog sig tack vare rådiga magiker aldrig ända upp i Västerbotten – där avrättades ingen. Hans namn är hatat av trollkarlar och häxor ända in i dessa dagar och ”måtte kaplanen ta dig!” är en svordom som vissa använder ännu, liksom att skrika ”Förbannade Lars Horn!”

Katarina Bure. 1600-talets mest berömda häxa, verksam i Gävle, var fru till en kyrkoherde som täckmantel. Anses vara den svenska alkemins urmoder, och den skickligaste kvastflygaren på flera sekler. Blev emellertid avslöjad som häxa på 1670-talet men lyckades fly och friades till slut, detta blev slutet för häxprocesserna, tack vare Katarina Bure och de flöjdar hon hade på sin sida. Något decennium efter detta gick hon under jorden och man vet med säkerhet att hon fortfarande lever, det händer att hon framträder i Kollegiet. Hennes ätt, Bure-ätten, är Västerbottens främsta magikerätt genom tiderna, den har tusenåriga anor och är ett vittbesjunget namn ända in i flöjdernas länder.

Johan Graan. Landshövding i Västerbotten och häxmästare. Mugglarna känner honom förstås som Västerbottens förste samiske landshövding, levde och verkade på 1600-talet. Hans mamma var också av Bure-ätten, och hans samiske far genom nåjdernas blod också av magikersläkt på det hållet. Det var genom landshövding Johan Graans försorg (hans magiska ränker…) som man lyckades stoppa häxprocesserna från att nå längre norrut än Ångermanland. Hans ärkefiende var Laurentius Hornaeus. Han var en mycket hetlevrad typ och råkade ofta i gräl med sin samtida kollega Rudbeck, vilket kanske bidrog till att ingen av de sju akademierna hamnade i Västerbotten, trots att länet klarat sig utan häxavrättningarna.

Signhild Flygregn. Häxa som levde på artonhundratalet och som revolutionerade den svenska trollkarlsvärlden genom att övertyga trollkarlarna att resa runt i världen och skapa kontakter och vara en typ av ambassadör för de nordiska trollkarlarna. Sedan Rudbecks dagar hade magikerna i Sverige suttit i sina sju självgoda akademier och knappt pratat med häxor eller trollkarlar från andra länder, på många håll trodde man att Sverige inte hade några magiker längre. Signhild studerade vid en akademi i södra Sverige, men blev sedan rektor vid Academia Octavia. Hon reste därefter runt världen flera varv och de flesta av de stipendier som idag kan sökas vid svenska akademier är instiftade av henne eller hennes lärjungar.

Hefaistos Marklund. Far till Kastor och Polly som grundade Academia Octavia. Kom från Skelleftetrakten, en godmodig karl som blev känd i hela riket för sin förmåga att läka skador och tala med växter och djur. Arbetade som smed åt flöjdar under huvuddelen av sitt liv. Lärde sig aldrig läsa eller skriva och stannade sällan länge på samma plats. Ansågs egensinnig men var mycket eftersökt som expert på många typer av magier, inte särskilt omtyckt av Kollegiet i Uppsala på grund av att han var svår att få tag på och inte brukade dyka upp precis när man avtalat.

Pompilia Persson. Den förra rektorn på Academia Octavia. Ogillades av skolans lärare, avgick mycket plötsligt efter en skandal. Rektor Nyckelskägg är nog den ende som vet vad som egentligen hände.

Kalypsia. Ärkefiende till rektor Nyckelskägg. Har härjat på Academia Octavia nyligen! Innan detta har hon härjat i Europa och Asien under större delen av nittonhundratalet. Många anser att hon är ond, en mästerskurk som bara verkar leva för att förstöra och skapa kaos och skaffa sig rikedomar. Hur hon ser ut eller var hon finns är okänt sedan några decennier, men på åttiotalet vet man att hon var känd som en engelsk grevinna som var stenrik och stal guld från Europas alla hörn. En sammansvärjning av europeiska trollkarlar skapades för att störta henne och få stopp på stölderna och rånen, men fastän man fick tag på mycket av stöldgodset kom hon själv undan, och många brott som begåtts på senare tid kan gissas vara hennes görande. Hennes namn frambringar skräck bland rika människor. Inget vet vad hennes motiv är, om det inte bara är att skapa kaos, men det sägs att Kalypsia ligger bakom en världsomspännande konspiration med helt egna syften…

Annons